کنگره ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها

کنگره: ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها عربستان عربستان سعودی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف گردو موجب کم کردن اشتها می شود

مصرف کوتاه مدت گردو با کم کردن احساس گرسنگی و اشتها و زیاد کردن فعالیت اینسولا راست مغز مرتبط است.

مصرف گردو موجب کم کردن اشتها می شود

مصرف گردو موجب کم کردن اشتها می شود

عبارات مهم : کنترل

مصرف کوتاه مدت گردو با کم کردن احساس گرسنگی و اشتها و زیاد کردن فعالیت اینسولا راست مغز مرتبط است.

به گزارش مهر، محققان مرکز پزشکی بث داکونس با استفاده از روش تصویربرداری «رزونانس مغناطیسی عملکردی» به بررسی این مسئله پرداختند که آیا مصرف کوتاه مدت گردو می تواند کنترل عصبی اشتها را کم کردن دهد.

مصرف گردو موجب کم کردن اشتها می شود

در این مطالعه به ۱۰ بیمار به مدت ۵ روز گردو یا دارونما داده شد. محققان با استفاده از مقیاس های آنالوگ بصری دریافتند مصرف گردو با کم کردن حس گرسنگی و اشتها مرتبط بود.

همچنین با مصرف گردو فعالیت اینسولا راست در برابر نشانه های غذایی بسیار مطلوب زیاد کردن یافت.

مصرف کوتاه مدت گردو با کم کردن احساس گرسنگی و اشتها و زیاد کردن فعالیت اینسولا راست مغز مرتبط است.

به گفته محققان، این یافته ها از نقش اینسولا در اصلاح کنترل شناختی برانتخاب غذا همراه با مکمل گردو در رژیم غذایی حمایت می کند.

از اینرو زیاد کردن فعالیت اینسولا ممکن است نشان دهنده زیاد کردن کنترل مهارکننده ها نسبت به نشانه های غذایی مطلوب باشد و در عوض منجر به مصرف کمتر غذاهای با کالری اوج یا چربی اوج شود. بدهید ترتیب شاهد اصلاح پارامترهای متابولیکی خواهیم بود.

به گفته محققان، مصرف گردو می تواند با تاثیر بر میزان اینسولا موجب عوض کردن مصرف غذا در شرکت کنندگان چاق شود.

مصرف گردو موجب کم کردن اشتها می شود

اینسولا مغز در زمینه آگاهی و همچنین در اعمال متفاوت و مرتبط به هیجانات و یا تنظیم همئوستازی بدن فعالیت دارد. این اعمال مشمول بر ادراک، کنترل حرکت، خودآگاهی، عملکرد شناختی و همچنین تجربه بین فردی هستند.

واژه های کلیدی: کنترل | فعالیت | محققان | رژیم غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs