کنگره ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها

کنگره: ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها عربستان عربستان سعودی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار بین الملل ابوبکر بغدادی نزد آمریکایی‌هاست / حشد شعبی عراق

یکی از رهبران حشد شعبی عراق اعلام کرد، ابوبکر بغدادی در دست آمریکایی‌هاست و واشنگتن تنها در صورتی حاضر به کشتن وی می‌شود که به این وسیله هدفی را محقق کند یا این

ابوبکر بغدادی نزد آمریکایی‌هاست / حشد شعبی عراق

حشد شعبی عراق: ابوبکر بغدادی نزد آمریکایی هاست

عبارات مهم : آمریکا

یکی از رهبران حشد شعبی عراق اعلام کرد، ابوبکر بغدادی در دست آمریکایی هاست و واشنگتن تنها در صورتی حاضر به کشتن وی می شود که به این وسیله هدفی را محقق کند یا اینکه دیگر وجودش فایده ای جهت این کشور نداشته باشد.

به گزارش ایسنا، به نقل از سومریه نیوز، جبار المعموری از رهبران حشد شعبی عراق گفت: دنیا راجع به این عنوان اتفاق نظر دارد که تمامی گروه های تندرویی که طی دهه های گذشته ظهور یافته و به نام اسلام دست به فعالیت زدند، شرکت اطلاعات آمریکا نقش فعالی در ایجاد آن ها داشت و متأسفانه این کار با حمایت مالی بعضی کشورهای عربی صورت گرفته است.

ابوبکر بغدادی نزد آمریکایی‌هاست / حشد شعبی عراق

وی افزود: داعش بهانه بازگشت به عراق با ادعای مبارزه با تروریسم را جهت آمریکا ایجاد کرد و امیدوار بود که دستاوردهای زیادی را محقق کند ولی بعد از اینکه فتوای مرجعیت به تشکیل حشد شعبی منجر شد، شکست خورد. حشد شعبی توازن قدرت را دگرگون کرد و با خون شهدایش طرح بزرگی را ناکام گذاشت.

المعموری گفت: ابوبکر بغدادی، سرکرده داعش در دست آمریکایی هاست و آمریکا تنها در صورتی که جهت تحقق هدفی ناچار به این کار شود یا ببیند دیگر وجود بغدادی فایده ای ندارد، او را خواهد کشت ولی عملیات قتلش مثل یک فیلم هالیوودی با کارگردانی بسیار خوب اتفاق خواهد افتاد تا دنیا را به باور داستان خود وادار کند.

یکی از رهبران حشد شعبی عراق اعلام کرد، ابوبکر بغدادی در دست آمریکایی‌هاست و واشنگتن تنها در صورتی حاضر به کشتن وی می‌شود که به این وسیله هدفی را محقق کند یا این

وی تأکید کرد: ادارات بانفوذ زیادی بر آمریکا حکومت می کنند که بعضی از آن ها تروریسم را می سازند و دیگری با آن می جنگند و این صورت واقعی آن است.

واژه های کلیدی: آمریکا | تروریسم | آمریکایی | مبارزه با تروریسم | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs