کنگره ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها

کنگره: ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها عربستان عربستان سعودی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت کشور عزیزمان ایران بگیرند

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد كه بر اساس آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت کشور عزیزمان ایر

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت کشور عزیزمان ایران بگیرند

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تابعیت کشور عزیزمان ایران بگیرند

عبارات مهم : ایران

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد كه بر اساس آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می توانند تابعیت کشور عزیزمان ایران را دریافت کنند.

احد آزادیخواه در گفت وگو با ایسنا اظهار كرد: در جلسه امروز كمیسیون فرهنگی مجلس طرح «اصلاح قانون تعیین وظیفه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی و به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت کشور عزیزمان ایران بگیرند

وی افزود: براساس مصوبه امروز کمیسیون فرهنگی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی جهت کسب تابعیت ایرانی دیگر نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر را ندارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین یادآور شد: در این جلسه لایحه انتزاع تعدادی از وزارتخانه ها به عنوان کمیسیون فردی مطرح شد و عنوان انتزاع شرکت ملی جوانان از وزارت ورزش مورد بحث و بررسی قرار داده شد که به علت طولانی شدن بحث رأی گیری درخصوص آن به جلسه آینده موکول شد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از مصوبه امروز این کمیسیون خبر داد كه بر اساس آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت کشور عزیزمان ایر

واژه های کلیدی: ایران | خارجی | مردان | ازدواج | ایرانی | فرزندان | کمیسیون | کمیسیون فرهنگی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs