کنگره ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها

کنگره: ایران سیاست ایرانی عربستان سعودی ها عربستان عربستان سعودی اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد در میان دانشجویان مربوط به منازل استیجاری است

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم گفت: بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد به ترتیب مربوط به منازل استیجاری، مجردی و خوابگاهی است. 

بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد در میان دانشجویان مربوط به منازل استیجاری است

بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد در میان دانشجویان مربوط به منازل استیجاری است

عبارات مهم : اعتیاد

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم گفت: بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد به ترتیب مربوط به منازل استیجاری، مجردی و خوابگاهی هست.

به گزارش ایسنا، حمید یعقوبی در آئین رونمایی و ابلاغ خط مشی برنامه بدیع(دانشگاه عاری از دخانیات) در دانشگاه بجنورد اظهارکرد: در خوابگاه ها به علت اینکه می توان برنامه های مختلفی را اجرا کرد، اعتیاد در هر نوعی توانایی کنترل دارد ولی در منازل استیجاری و منزل مجردی ها این امکام وجود ندارد.

بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد در میان دانشجویان مربوط به منازل استیجاری است

دکتر یعقوبی با بیان اینکه در دانشگاه ها آستانه تحمل پایین و حساسیت ها اوج هست، افزود: در حال حاضر در دانشگاه ها معتاد کارتن خواب نداریم، بلکه بعضی از دانشجویانی که تازه مصرف مواد مخدر را تجربه می کنند، دیده می شود.

وی ادامه داد: شیوع اعتیاد در بین دانشجویان در منزل های استیجاری و مجردی نسبت به دانشجویان مستقر در خوابگاه و بومی بیشتراست.

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم گفت: بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد به ترتیب مربوط به منازل استیجاری، مجردی و خوابگاهی است. 

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم با اشاره به اجرای طرح های مختلفی در خصوص بررسی اوضاع اعتیاد در میان دانشجویان، گفت: در یک بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۸۵ تا۹۵ روند مصرف دخانیات زیاد کردن یافته، ولی هم اکنون با کم کردن مواجه هست، بر این اساس جهت سومین سال طرح سیمای دانشجویی اجرا می شود.

وی ادامه داد: براساس تحقیقات مصرف مواد مخدر در بین مردان به زنان نسبت پنج به یک بود ولی این شاخص در مصرف گل نسبت دو به یک است.

یعقوبی افزود : متاسفانه در دو سال گذشته روند استفاده از قرص ریتالین جهت بیداری شب امتحان زیاد کردن یافته که قطعا این قرص اعتیاد آور است.

بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد در میان دانشجویان مربوط به منازل استیجاری است

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم با تاکید بر اینکه باید سطح دسترسی به مواد مخدر سخت شود، خاطرنشان کرد: باید میزان دسترسی به مواد مخدر در بین جوانان محدود شده است تا افراد به آسانی به این مواد خانمان سوز دسترسی پیدا نکنند.

دکتر یعقوبی با بیان اینکه در سطح کشور ۲۸ دانشگاه به منظور پیوستن به کمپین دانشگاه عاری از دخانیات اعلام آمادگی کردند، گفت: دانشگاه بجنورد به عنوان فعال ترین دانشگاه در این حوزه منسجم عمل کرده است.

مدیرکل سابق دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم گفت: بیشترین پرسشها ناشی از اعتیاد به ترتیب مربوط به منازل استیجاری، مجردی و خوابگاهی است. 

واژه های کلیدی: اعتیاد | دانشگاه | دخانیات | دانشگاه | دخانیات | دانشجویان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs